facebook tracking

Kalkylansvarig

I denna roll får du möjlighet att skapa framtidens kalkylavdelning på Åke Sundvall. Just nu finns många spännande digitala förändringar på marknaden som du kan vara med och implementera hos oss!

Just nu söker vi efter en Kalkylansvarig som ska ansvara för framtagande och beräkning av samtliga kalkyler inom Åke Sundvall. Ansvarsområdet avser både interna och externa projektkalkyler som skall drivas fram till en slutkostnad/budget som sedan ligger till grund för externt anbud eller internt investeringsbeslut. Vidare ansvarar Kalkylansvarig för att kontinuerligt utveckla processer och rutiner inom kalkylförfarandet i syfte att effektivisera och anpassa vårt arbetssätt i enlighet med var tids gällande digitala hjälpmedel och program. I ansvarsområdet ingår även att aktivt följa upp gjorda kalkyler med verkligt utfall.

Du som börjar arbeta hos oss har stor möjlighet att växa och förväntas driva de nödvändiga förändringar som krävs för att utveckla vår organisation inom ramen för nya digitala förutsättningar inom kalkylarbete. I ett familjeföretag som Åke Sundvall är organisationen platt och alla är med och påverkar vår framgång tillsammans. 

Exempel på arbetsuppgifter är att du:

 • Leder kalkylstartmöten där det interna arbetet fördelas mellan de vid varje projekts delaktiga personer.
 • Leder kalkylarbetet fram till slutlig kostnad.
 • Tar fram alternativkalkyler och följer med utvecklingen av nya metoder och material.
 • Följer upp verkligt utfall gentemot kalkyl i varje enskild projekt i syfte förbättra arbetssätt för kommande projekt.
 • I tätt samarbete med Inköp tar kontakt med leverantörer (medbyggare) i syfte att hitta nya samarbeten, skaffa erfarenhet av nya metoder och material samt att på ett entreprenöriellt sätt alltid hitta bästa möjliga kostnadsbesparing till bästa kvalitet. 

Som person är du ambitiös och lyhörd med ett skarpt analytiskt sinne. Du trivs med att arbeta själv men älskar likaväl att ingå i team som tillsammans når fram till nya resultat. 

Du har goda kunskaper i företagsekonomiska samband samt god förståelse för olika projektkalkylers ekonomiska  utfall. Vi ser att du har minst några års erfarenhet från byggproduktion samt bra erfarenhet av BIM och att kalkylera i program likt Bidcoin el dylikt.

Genom jobbet som Kalkylansvarig blir du involverad i alla våra olika projekt vi arbetar med, såväl interna som externa. 

Gillar du att vara med i många olika sammanhang och att vara med och påverka en förändring så är detta jobbet för dig!

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba hos oss?

Vi är ett mindre bygg och fastighetsföretag där varje medarbetare får större ansvar och större möjlighet till påverkan. Ofta är du en del av ett projekt från dess tidiga början till dess att huset/fastigheten är byggd och överlämnad vilket i sin tur skapar förståelse för helheten och ett stort engagemang.

Vi har en fantastisk "vi-känsla" i företaget som vi kallar "Åke Sundvall-andan". Varje år har vi flertalet tillfällen när hela företaget träffas för att dela information och ha trevligt tillsammans.

 • Bästa arbetsredskapen

  Vi erbjuder våra anställda de bästa arbetsredskapen och arbetskläderna på marknaden och tillhandahåller alla hjälpmedel som krävs för att ett säkert och olycksfritt byggande skall uppnås.

 • Utveckling & utbilding

  Utvecklas tillsammans med oss. Kompetensutveckling är en självklarhet för oss. Tillsammans med din chef går du kontinuerligt igenom vilka utbildningar du behöver för att tillgodose dina ambitioner om nästa steg.

 • Semester, friskvård & föräldraledighet

  Balans mellan arbete och privatlivet är något vi värnar om. Du har ett friskvårdsbidrag att använda för att känna dig hälsosam och må bra. Dessutom uppmuntrar vi alla våra medarbetare att vara föräldralediga. Denna tid kommer inte igen senare.

 • Konkurrenskraftig kompensation

  Vi är stolta över att kunna dela med oss av vår framgång.

Arbetsplats & Kultur

Vi bygger av omtanke. Detta gäller i allra högsta grad våra medarbetare. Hos oss erbjuds alla medarbetare en möjlighet till ständig utveckling i takt med att nya projekt och utmaningar korsar vår väg. Det faktum att vi är en relativt liten aktör medför att alla på Åke Sundvall har en nyckelposition.


En kultur kan du inte köpa. Den finns tack vare våra medarbetare och känslan som sitter i väggarna. Tillsammans vill vi bevara och utveckla Åke Sundvalls genuina "vi-känsla".

Jobbar du redan på Åke Sundvall?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@akesundvall.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor