Platschef

Platschef

OM TJÄNSTEN

Som platschef har du det övergripande ansvaret för ett byggprojekt där ditt engagemang, ledarskap och ansvarstagande är avgörande för att allt blir klart i tid och efter givna ramar.

Du ansvarar för planering och ledning av produktionen, från byggstart till inflyttning. Det innebär att du har ansvar för det tekniska genomförandet, personal, arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi och nöjd kund. Du arbetar i team tillsammans med arbetschef, arbetsledare, inköp och entreprenadingenjör. Er gemensamma uppgift är att jobba efter utsatta ramar och se till att kundens alla krav uppfylls.

ARBETSOMRÅDEN

 • Ansvar för produktionsbudgetens upprättande och riktighet 
 • Ansvar för Kvalitet- Miljö- och Arbetsmiljö för entreprenaden
 • Leda och fördela arbetsuppgifter för produktionspersonalen
 • Ansvar för tidsplanering och samordning av entreprenaden
 • Granska och godkänna riktigheten i alla leverantör- och entreprenörfakturor som berör entreprenaden genom signering                          
 • Ansvar för ändrings- och tilläggsarbetens (ÄTA) utförande och reglering mot beställaren
 • Ansvar för att utförande och alla anmälningar sker enligt gällande handlingar/kontrakt samt lagar och förordningar
 • Förbereda, genomföra och avsluta besiktningar
 • Ansvar för överlämnande av projekt till ”Garanti- & Service”
 • BAS-U med tillhörande ansvar
 • Ansvara för att leverera uppdaterade slutkostnadsprognoser enligt företagets fastlagda rutiner och tidsintervaller


DIN PROFIL

Som platschef på Åke Sundvall är du en nyckelperson i företaget. Därför är det viktigt att du är en ledare som inspirerar, skapar arbetsglädje och får andra att vilja göra sitt yttersta att skapa en produkt med hög kvalitet till den kostnad och tid som är utsatt för projektet. Du har flera års erfarenhet av byggande och gedigen kunskap om allt från lagar och förordningar till entreprenadjuridik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av såväl bygge i trä som betong. Erfarenhet av både småhusbyggnationer samt uppförande av flerbostadshus är meriterande.

Som person är du engagerad, strukturerad och kan planera din och andras tid. Du är tydlig, prestigelös och ödmjuk. Du har ansvar för att projektets uttalade mål för ekonomi, kvalitet och tid uppfylls. Du ska ha vana att fortlöpande ta fram och rapportera om projektets utveckling avseende ekonomi och tidsåtgång. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda projekt och kunskap om BF9K.

Vidare bör du ha gedigen administrativ förmåga och kunskap och vana att arbeta med olika digitala hjälpmedel och program.

Åke Sundvall erbjuder en spännande arbetsplats med en varierande vardag, bra kollegor, möjlighet till vidareutbildning och fina karriärmöjligheter.

Välkommen till Åke Sundvall!

TYP AV TJÄNST

Heltid

RAPPORTERAR TILL

Arbetschef

START

Omgående

OM ÅKE SUNDVALL

Åke Sundvall är ett familjeägt byggmästarföretag som under 75 år satt prägel på Stockholms, Uppsalas och Skånes stadsbild och vunnit flera utmärkelser för vårt arbete. Vi verkar idag i tre olika affärsområden som samarbetar tätt med varandra; projektutveckling, entreprenad och fastighetsförvaltning. Våra entreprenader kan vara både egenregiprojekt och externa entreprenader åt kund.

På Åke Sundvall är varje medarbetare en nyckelperson. Vår storlek och det tydliga ägarskapet av bolaget gör att alla medarbetare får stort utrymme att ta ansvar och utveckla sig själva i takt med att vi växer. Vi är stolta över våra utmärkelser vi fått genom åren och vår vision är att skapa stadens mest omtyckta områden, något som blir verklighet genom våra medarbetares personliga engagemang och våra grundvärderingar Glädje, Ambition, Lyhördhet och Ansvar.  

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Stockholm Vägbeskrivning info@akesundvall.se 08-505 580 00

Varför jobba hos oss?

Vi är ett mindre bygg och fastighetsföretag där varje medarbetare får större ansvar och större möjlighet till påverkan. Ofta är du en del av ett projekt från dess tidiga början till dess att huset/fastigheten är byggd och överlämnad vilket i sin tur skapar förståelse för helheten och ett stort engagemang.

Vi har en fantastisk "vi-känsla" i företaget som vi kallar "Åke Sundvall-andan". Varje år har vi flertalet tillfällen när hela företaget träffas för att dela information och ha trevligt tillsammans.

 • Bästa arbetsredskapen

  Vi erbjuder våra anställda de bästa arbetsredskapen och arbetskläderna på marknaden och tillhandahåller alla hjälpmedel som krävs för att ett säkert och olycksfritt byggande skall uppnås.

 • Utveckling & utbilding

  Utvecklas tillsammans med oss. Kompetensutveckling är en självklarhet för oss. Tillsammans med din chef går du kontinuerligt igenom vilka utbildningar du behöver för att tillgodose dina ambitioner om nästa steg.

 • Semester, friskvård & föräldraledighet

  Balans mellan arbete och privatlivet är något vi värnar om. Du har ett friskvårdsbidrag att använda för att känna dig hälsosam och må bra. Dessutom uppmuntrar vi alla våra medarbetare att vara föräldralediga. Denna tid kommer inte igen senare.

 • Konkurrenskraftig kompensation

  Vi är stolta över att kunna dela med oss av vår framgång.

Arbetsplats & Kultur

Vi bygger av omtanke. Detta gäller i allra högsta grad våra medarbetare. Hos oss erbjuds alla medarbetare en möjlighet till ständig utveckling i takt med att nya projekt och utmaningar korsar vår väg. Det faktum att vi är en relativt liten aktör medför att alla på Åke Sundvall har en nyckelposition.

En kultur kan du inte köpa. Den finns tack vare våra medarbetare och känslan som sitter i väggarna. Tillsammans vill vi bevara och utveckla Åke Sundvalls genuina "vi-känsla".

Jobbar du redan på Åke Sundvall?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@akesundvall.se
 • Hanna Lindskog
 • Johan Lins
 • Martin Sundvall
 • Stefan Martinsson
 • Susanna Lemar
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor