Senior Arbetsledare

Har du gedigen erfarenhet av arbetsledning inom byggproduktion med särskilt fokus på prefab/stomme betong? Gillar du struktur, ordning, människor och att jobba mot tydliga mål? Här är jobbet för dig!

 

OM TJÄNSTEN - Senior Arbetsledare med gedigen erfarenhet av produktionsledning inom prefab/stomme betong!

Som senior arbetsledare med ansvar för stomme har du ett mycket viktigt ansvar på en byggarbetsplats, där ditt engagemang och ansvarstagande är avgörande för att allt blir klart i tid och efter givna ekonomiska förutsättningar.

Du ansvarar för att konton hänförliga till stomentreprenaden fortlöper i enlighet med skrivna avtal. Du planerar, leder och samordnar det dagliga arbetet resurseffektivt vilket betyder att du ska ha god planering, vara strukturerad, kunna entreprenadjuridiken relaterat till avtalen samt kunna styra din ekonomi.

Det är viktigt att säkerställa att alla inblandade medbyggare (UE) såväl har kunskap om och förstår målen i projektet och hur ni bör arbeta för att tillsammans nå dem på bästa sätt. För att uppnå effektiv samordning är din kommunikativa förmåga oerhört viktig. Genom denna engagerar du andra och kan ställa krav på såväl effektivt genomförande som hög säkerhet.

På Åke Sundvall har vi tydliga grundvärderingar som vi förväntar oss att alla har läst, efterlever och ber andra att efterleva. Därav förväntas att du aktivt bidrar till att skapa ett starkt arbetsteam på plats där allas kompetenser tas tillvara och där du ger dina kollegor kontinuerlig feedback på såväl arbete som beteende.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

 • Planera och driva entreprenadens genomförande genom arbetsberedningar och samordningsmöten med medbyggare (UE) inom tilldelat kontoansvar
 • Kontrollera att utförda arbeten uppfyller ställda toleranskrav samt är i enlighet med avtal
 • Ansvara för materialplanering, avrop av leveranser och inköp i samråd med inköpsansvarig
 • Tillse att medbyggare (UE) efterlever projektspecifika rutiner och krav i KMA-planen
 • Hantera avvikelserapportering
 • Skapa förutsättningar för en trygg och säker byggarbetsplats
 • Bidra till att skapa ett starkt arbetsteam på plats och ge kollegor kontinuerlig feedback på deras arbete och beteende
 • Ansvara för samt styra ekonomin i tilldelade konton
 • Ansvara för upprättande av avstämningar inför prognoser och rapportera till Platschef

DIN PROFIL

Vi ser att du som söker har en eftergymnasial utbildning som civilingenjör eller högskoleingenjör. Du har flera års erfarenhet av byggproduktion med särskilt fokus på erfarenhet av produktionsledning inom prefab/stomme betong. Du är ansvarstagande med en hög drivkraft att vilja göra arbetet med bästa möjliga produktivitet och hög kvalitet. För dig är det viktigt att lämna efter dig något som du är stolt över, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Din noggrannhet och förmåga att få andra att arbeta bra i grupp och dra åt samma håll är viktiga egenskaper för att lyckas. Du skriver och talar svenska och har körkort.

Du har erfarenhet och kunskap om betongkvalitéer, toleranskrav samt på vilket sätt exempelvis varvsscheman bör planeras för att skapa effektivitet. Erfarenhet av produktion med trästomme ser vi som positivt.

Åke Sundvall erbjuder en spännande arbetsplats med en varierande vardag, bra kollegor, möjlighet till vidareutbildning och fina karriärmöjligheter.

Välkommen till Åke Sundvall!

TYP AV TJÄNST

Heltid

RAPPORTERAR TILL

Arbetschef

START

Hösten 2020


Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande. Bokning av eventuella intervjuer kommer att ske i augusti.    

OM ÅKE SUNDVALL

Åke Sundvall är ett familjeägt byggmästarföretag som i snart 80 år satt prägel på Stockholms, Uppsalas och Skånes stadsbild och vunnit flera utmärkelser för vårt arbete. Vi verkar idag i tre olika affärsområden som samarbetar tätt med varandra; projektutveckling, entreprenad och fastighetsförvaltning. Våra entreprenader kan vara både egenregiprojekt och externa entreprenader åt kund.

På Åke Sundvall är varje medarbetare en nyckelperson. Vår storlek och det tydliga ägarskapet av bolaget gör att alla medarbetare får stort utrymme att ta ansvar och utveckla sig själva i takt med att vi växer. Vi är stolta över våra utmärkelser vi fått genom åren och vår vision är att skapa stadens mest omtyckta områden, något som blir verklighet genom våra medarbetares personliga engagemang och våra grundvärderingar Glädje, Ambition, Lyhördhet och Ansvar.  

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Stockholm Vägbeskrivning info@akesundvall.se 08-505 580 00 Se sida

Varför jobba hos oss?

Vi är ett mindre bygg och fastighetsföretag där varje medarbetare får större ansvar och större möjlighet till påverkan. Ofta är du en del av ett projekt från dess tidiga början till dess att huset/fastigheten är byggd och överlämnad vilket i sin tur skapar förståelse för helheten och ett stort engagemang.

Vi har en fantastisk "vi-känsla" i företaget som vi kallar "Åke Sundvall-andan". Varje år har vi flertalet tillfällen när hela företaget träffas för att dela information och ha trevligt tillsammans.

 • Bästa arbetsredskapen

  Vi erbjuder våra anställda de bästa arbetsredskapen och arbetskläderna på marknaden och tillhandahåller alla hjälpmedel som krävs för att ett säkert och olycksfritt byggande skall uppnås.

 • Utveckling & utbilding

  Utvecklas tillsammans med oss. Kompetensutveckling är en självklarhet för oss. Tillsammans med din chef går du kontinuerligt igenom vilka utbildningar du behöver för att tillgodose dina ambitioner om nästa steg.

 • Semester, friskvård & föräldraledighet

  Balans mellan arbete och privatlivet är något vi värnar om. Du har ett friskvårdsbidrag att använda för att känna dig hälsosam och må bra. Dessutom uppmuntrar vi alla våra medarbetare att vara föräldralediga. Denna tid kommer inte igen senare.

 • Konkurrenskraftig kompensation

  Vi är stolta över att kunna dela med oss av vår framgång.

Arbetsplats & Kultur

Vi bygger av omtanke. Detta gäller i allra högsta grad våra medarbetare. Hos oss erbjuds alla medarbetare en möjlighet till ständig utveckling i takt med att nya projekt och utmaningar korsar vår väg. Det faktum att vi är en relativt liten aktör medför att alla på Åke Sundvall har en nyckelposition.

En kultur kan du inte köpa. Den finns tack vare våra medarbetare och känslan som sitter i väggarna. Tillsammans vill vi bevara och utveckla Åke Sundvalls genuina "vi-känsla".

Jobbar du redan på Åke Sundvall?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@akesundvall.se
 • Hanna Lindskog
 • Johan Lins
 • Martin Sundvall
 • Stefan Martinsson
 • Susanna Lemar
 • Viktor Sundvall
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor