Projekteringsledare

Drivs du av tanken att vara en av nyckelpersonerna som omvandlar våra visioner till stadens mest omtyckta områden? Då är rollen som Projekteringsledare något för dig!

ANSVARSOMRÅDEN

Som Projekteringsledare ansvarar du för att omvandla våra visioner till bygghandlingar. Det innebär att du ansvarar för att leda processen och projekteringsarbetet från projektets färdiga programhandling till systemhandling och därefter till färdig bygghandling på ett strukturerat sätt. Viktigt för dig blir att säkerställa att ställda krav, utifrån lagstiftning, Åke Sundvalls strategiska mål och projektmål uppfylls, för att skapa rätt förutsättningar för projektet när det övergår till produktionsfas.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Som Projekteringsledare arbetar du brett med många olika funktioner och roller såväl internt i bolaget som externt. Ditt arbete sker på uppdrag av projektets ansvariga Arbetschef som tecknat ett internt Fas 1-avtal med ansvarig Projektchef i de fall det är interna projekt. Tillsammans med dem driver du framtagandet av system- och bygghandlingar med tillhörande beskrivningar. Vid behov kan du även vara inblandad i framtagning av programhandlingar. Vid externa projekt arbetar du i samråd med ansvarig Arbetschef tillsammans med en extern beställare.

Du säkerställer att uppställda ramar för projektet hålls när det gäller teknik, tid, ekonomi, miljö och arbetsmiljö och att levererade handlingar håller hög kvalitetsnivå. Du ska i rollen också följa upp konsulternas ekonomi, upprätta slutkostnadsprognoser och andra ekonomiska rapporter. Det är du som ska upprätta projekteringstidsplan och ta fram rutiner, mallar och hålla ihop samordningen vid projekteringen.

Det är projekteringsledarens uppgift att analysera olika tekniska lösningar som kan bli aktuella att tillämpa i projektet och i det bygget som genomförs. Som Projekteringsledare är du en nyckelperson i att säkerställa att våra bostadsprojekt får en högre grad av standardisering av tekniker i syfte att skapa möjlighet till effektivitetsvinster, inköpsvinster och en bättre erfarenhetsåterföring. Vidare har projekteringsledaren genom sin projekteringsledning ett ansvar att säkerställa att vi uppför hus med minsta möjliga klimatpåverkan. Som projekteringsledare får du en viktig roll i att löpande komma med förbättringsförslag som kan utveckla Åke Sundvall till den mest effektiva och omtyckta entreprenören.

 Allt arbete ska ske i enlighet med vårt verksamhetssystem, Åke Sundvalls Arbetssätt (ÅSA). Funktionen ingår i en ny avdelning kallad Projektering och leds av Verksamhetsutvecklingschef.

 

KOMPETENSKRAV

 • Du har högskoleutbildning inom byggnation av bostäder
 • Du har under din karriär samlat på dig bred kunskap om byggprocessen och har dokumenterad erfarenhet inom planering, projekteringsledning, kostnadsuppföljning, prognosarbete, KMA, upphandling samt produktion.
 • Du har en hög kompetens inom ekonomi och ett gott affärsmannaskap.
 • Du har dokumenterad kunskap om projekt- och målstyrning och trivs med att leda och samarbeta med olika parter. Du är ansvarstagande, strukturerad och driven.
 • Meriterande med kunskap om utvecklingsprojekt.
 • Du kommunicerar väl i tal och skrift och är duktig på att prata inför andra samt ha många projekt pågående samtidigt.
 • Vi ser stora fördelar med digital informationshantering, speciellt i samband med projektering vilket ställer krav att du har kunskap och erfarenhet av BIM-samordning.

Du kommer att ingå i ny en framtida avdelning kallad Projektering och rapporterar till Verksamhetsutvecklingschef.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Stockholm Vägbeskrivning info@akesundvall.se 08-505 580 00 Se sida

Varför jobba hos oss?

Vi är ett mindre bygg och fastighetsföretag där varje medarbetare får större ansvar och större möjlighet till påverkan. Ofta är du en del av ett projekt från dess tidiga början till dess att huset/fastigheten är byggd och överlämnad vilket i sin tur skapar förståelse för helheten och ett stort engagemang.

Vi har en fantastisk "vi-känsla" i företaget som vi kallar "Åke Sundvall-andan". Varje år har vi flertalet tillfällen när hela företaget träffas för att dela information och ha trevligt tillsammans.

 • Bästa arbetsredskapen

  Vi erbjuder våra anställda de bästa arbetsredskapen och arbetskläderna på marknaden och tillhandahåller alla hjälpmedel som krävs för att ett säkert och olycksfritt byggande skall uppnås.

 • Utveckling & utbilding

  Utvecklas tillsammans med oss. Kompetensutveckling är en självklarhet för oss. Tillsammans med din chef går du kontinuerligt igenom vilka utbildningar du behöver för att tillgodose dina ambitioner om nästa steg.

 • Semester, friskvård & föräldraledighet

  Balans mellan arbete och privatlivet är något vi värnar om. Du har ett friskvårdsbidrag att använda för att känna dig hälsosam och må bra. Dessutom uppmuntrar vi alla våra medarbetare att vara föräldralediga. Denna tid kommer inte igen senare.

 • Konkurrenskraftig kompensation

  Vi är stolta över att kunna dela med oss av vår framgång.

Arbetsplats & Kultur

Vi bygger av omtanke. Detta gäller i allra högsta grad våra medarbetare. Hos oss erbjuds alla medarbetare en möjlighet till ständig utveckling i takt med att nya projekt och utmaningar korsar vår väg. Det faktum att vi är en relativt liten aktör medför att alla på Åke Sundvall har en nyckelposition.

En kultur kan du inte köpa. Den finns tack vare våra medarbetare och känslan som sitter i väggarna. Tillsammans vill vi bevara och utveckla Åke Sundvalls genuina "vi-känsla".

Jobbar du redan på Åke Sundvall?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@akesundvall.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor